Rabek consulting

logoprov2
Sök
Stäng denna sökruta.
GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning fullt ut. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige.

Personbiträde

Rabek Consulting AB behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga. Därför har vi upprättat nya avtal mellan Rabek Consulting AB och våra befintliga kunder. Det är uppdaterade villkor i uppdragsbrevet, nya allmänna villkor samt ett nytt personuppgiftsbiträdesavtal.

För alla nya kunder upprättar vi, från och med 1 maj 2018, avtal med de nya villkoren samt personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som Rabek Consulting AB kommer att behandla är av följande slag:

  • kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser,
  • uppgifter om anställning som t.ex. anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid,
  • uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet eller föräldraledighet,
  • facklig tillhörighet,
  • uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt),
  • uppgifter om ekonomiska förhållanden som t.ex. bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter,
  • bankkontonummer, och löneuppgifter (lönelistor).